Arkitekt

Sveriges arkitektbyrå

Om oss

En arkitektbyrå med fokus på människan

Vi bildades 2006 och har sedan dess genomfört hundratals projekt inom en rad olika arkitekturområden. Vi på skapar arkitektur för kontor, bostäder, skolor, förskolor och annan offentlig miljö. Vi har stor expertis inom energisnåla passivhus och restaureringar av gamla hus. 

Under åren har vi utvecklats och kunnat genomföra en mängd kreativa och inspirerande idéer. Bland våra specialiteter finns arkitektur för skolor och förskolor samt kontor. Men vi tar även uppdrag från privatpersoner. Vid sidan av att vi ritar hus och tillbyggnader så kan vi även hjälpa till med att få fram alla handlingar som krävs för att man ska få bygglov för ett projekt.

Vi lyfter fram det bästa i alla miljöer

Arkitektur handlar för oss om att lyfta fram det bästa ur alla olika miljöer och att organisera en praktisk verklighet på ett estetiskt och tilltalande sätt. På det sättet kan arkitektur skapa en miljö som ökar trivseln, ger oss en bättre hälsa och mer arbetsro. Detta gäller såväl privata som offentliga miljöer och för alla människor, oavsett om vi befinner oss privata sammanhang eller är kunder, hyresgäster eller arbetstagare. En väl uttänkt och utformad arkitektur ger stora samhällsvinster.

För att våra kunder ska hitta rätt så erbjuder vi en workshop som ger fastighetsägare, chefer och andra intressenter chansen att tydliggöra vilka mål som finns för olika projekt. Med hjälp av detta kan vi skapa en bättre överblick, bättre projektekonomi, högre kvalitet och ett arkitektoniskt koncept på en högre nivå.

En arkitektbyrå med människan i centrum