Arkitektfirma med fokus på nytänkande design

Renovera - Bygga om - Bygga nytt

Arkitektfirma med fokus på nytänkande design

Renovera - Bygga om - Bygga nytt

En modern arkitekt i Stockholm med spetskompetens

Planerar du att renovera, bygga om, bygga till eller bygga nytt?  Välkommen till en modern arkitekt med människan i centrum. Jag designar byggnader och rum för att människor ska trivas i hemmet och på arbetsplatsen. Inget projekt är för stort eller för litet för oss. 

Känner du inspiration inför ett projekt och behöver hjälp av en modern arkitekt i Stockholm? Välkommen att kontakta byrån via  kontaktformulär eller på telefon: 070-547 05 98. Jag är med dig hela vägen i ditt projekt.

Vi åtar oss arkitektuppdrag och är med dig hela vägen från idé till slutresultat. Vi finns för dig hela vägen oavsett om det handlar om en affärslokal, en offentlig lokal eller ett privat inredningsuppdrag.

Letar du efter en arkitekt med struktur och handlingskraft så är det mig du ska samarbeta med. Jag kan vara din partner på vägen mot vackra och användbara byggnader och rum. I fokus är alltid att skapa rum som är formade för människorna som arbetar och bor i dem. En arkitekt har som främsta uppdrag att skapa platser där människor kan vara sig själva, växa och trivas i – jag är specialist på att rita byggnader där människor verkligen kan leva livet.

Specialist på byggen för privatpersoner

Min huvudsakliga målgrupp omfattar privatpersoner som är intresserade av att antingen bygga nytt eller genomföra om- och tillbyggnader på sina hus eller fritidshus. Genom årens lopp har jag framgångsrikt slutfört många projekt åt kunder som vill förvandla sina fritidshus till permanenta bostäder. Jag erbjuder också mina tjänster till fastighetsägare, oftast mindre aktörer, som strävar efter att utveckla sina fastigheter.

Dessutom tar jag regelbundet uppdrag från beställare som behöver utföra utredningar och planering i de tidiga skedena av sina projekt. Jag är väl förtrogen med denna process och har erfarenhet av att guida mina kunder genom den för att säkerställa en smidig genomförande av deras visioner.

Förutom detta är jag öppen för andra typer av uppdrag, såsom ombyggnader av kontorsutrymmen och liknande projekt. För sådana projekt kan jag dra nytta av mina samarbetspartners som besitter expertis och tillförlitlighet för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv utförande.

Arkitektritad tillbyggnad

Många som investerar i ett hem eller fritidshus förväntar sig att stanna där under lång tid. Med tiden kan dock behoven förändras, och anpassningar i bostaden kan behövas. När familjen växer eller behovet av ett hemmakontor uppstår, kan det vara svårt att veta hur man ska gå vidare.

En vanlig strategi är att överväga en tillbyggnad för att skapa eller omforma befintliga utrymmen. För att uppnå de bästa resultaten är det avgörande att anlita en erfaren arkitekt som kan vägleda dig genom processen. En arkitekt kan erbjuda kreativa lösningar, inspirerande idéer och ett resultat som harmonierar med den befintliga strukturen och omgivningen. Dessutom slipper du navigera genom bygglagstiftning och krångel med tillståndsprocessen.

En arkitekt kan vägleda dig genom hela projektet, från initiala ritningar och planering till tillståndsansökningar och genomförande.

Vad innebär arkitekt SAR/MSA?

Arkitekter, som ritar byggnader för att de ska vara både vackra och användbara, ofta har förkortningen SAR/MSA efter sina namn. Det betyder att de är utbildade arkitekter och medlemmar i Sveriges Arkitekter. För att bli en sådan arkitekt krävs en examen i arkitektur, minst två års arbetslivserfarenhet och medlemskap i branschorganisationen.

Förkortningen SAR/MSA står för Sveriges Arkitekters Riksförbund, och det är en skyddad yrkestitel. Liknande titlar finns för landskapsarkitekter (LAR/MSA), inredningsarkitekter (SIR/MSA) och planeringsarkitekter (FPR/MSA). Dessa förkortningar kommer från tidigare branschorganisationer för olika arkitektinriktningar.

Lars Öster är certifierad arkitekt SAR/MSA och har lång erfarenhet och breda kunskaper som arkitekt.

Projektledning

Vi medverkar hela vägen från idé till att bygget är helt färdigt och klart att tas i bruk. Utredningar och insatser utförs i tidiga skeden. Vi hjälper dig med utredning om användning av tomtmark, utveckling av affärslokaler, programskisser med mera.

Planering

Vi tar fram skisser och utredningar för detaljplaner och översiktlig planering, samt formella planer.

Arkitekt Stockholm

En arkitekt med lång erfarenhet

När du söker efter en arkitekt är det viktigt att du söker efter en med erfarenhet och rätt utbildning och det kan du vara trygg i hos mih 

Jag har arbetat med såväl nybyggen som ombyggnationer och vet därför vilka som kan dyka upp och hur vi kan lösa dem på bästa möjliga sätt.

Tack vare dessa erfarenheter samt även ett brinnande intresse för färg och form får du något mer än en arkitekt som bara ritar fyrkantiga, fantasilösa lådor. Jag lyssnar alltid på kundens behov – exempelvis om det finns någon specifik praktisk lösning som du gärna vill ha. Men ser samtidigt till att den även blir estetiskt tilltalande.

Ansökan om bygglov

Ofta behöver man ansöka om bygglov även vid relativt enkla förändringar av ett hus. Du får hjälp att ta fram ritningar så att det går snabbt och enkelt att ansöka om bygglov. Du får även hjälp att sköta kontakterna med berörda myndigheter.

Detsamma gäller också vid projektering för ett nybygge. Jag vet vad en bygglovsansökan ska innehålla och hur ritningarna skall utformas för att bygglovet ska beviljas och är med dig under hela processen från första idéskiss till ansökan och byggets genomförande. Om något förändras under tiden så är det bara att höra av dig så får du hjälp.

När du anlitar Lars Öste som din arkitekt så kan du vara trygg i att vi deltar i hela processen. Här är lite mer information hur arbetet kommer att se ut på vägen mot det bygge du drömmer om:

Introduktionsmöte

Efter att du tagit en första kontakt så är du välkommen på ett första möte med oss. Vi presenterar oss och lyssnar på vilka behov och önskemål du har.

Mötet kan vi hålla på vårt kontor, men vi kan även ha träff vid den aktuella tomten eller huset. När vi berättat om oss själva, om vår arbetsmetod och visat våra referenser så är beslutet ditt om du ska gå vidare med oss som arkitekt för ditt projekt.

Om du väjer att gå vidare så fortsätter vi med att ringa in era behov. I vissa fall kan vi behöva vissa kompletterande uppgifter innan vi kan inleda idéskissandet. Eftersom det handlar om en kreativ process så kan det ta lite tid – men vi arbetar alltid hårt för att hålla utsatta tider.

Idéskiss

Här konkretiserar vi dina behov och önskningar i en detaljerad skiss. Här ingår självklart även hur huset är placerat på tomten och vi redovisar även anpassning till marken.

Vi träffas igen och presenterar skissen och stämmer av den mot dina önskemål. I detta läge så vidareutvecklas ofta idéerna och det kan ofta leda till nya möten. När vi är överens om en idéskiss så gör vi en kostnadsbedömning. 

För oss är det viktigt att det skapas förtroende mellan oss och dig som kund. Därför brukar vi fråga efter er tänkta budget innan vi börjar rita. Vi vill att idéer leder till realistiska projekt som går att genomföra.

Bygglovshandlingar

Nästa steg är att ta fram bygglovhandlingar. Med detta avses de ritningar som man behöver vid en bygglovsansökan. Din arkitekt tar fram situationsplan, planer, fasader och sektion. Är du orolig för de kontakter med myndigheter som krävs vid bygglovsansökningar? Vi kan ta hand om den kontakten fram till att bygglovet är godkänt.

Arbetshandlingar

Arbetshandlingen är en måttsatt och mer detaljerad ritning som tas fram för att underlätta för byggentreprenören. Här säkerställs att mått och detaljer stämmer överens med de gemensamma intentioner som finns. Här ritas detaljer som ska ge husets dess exakta utseende och karaktär.

Som arkitekt känner vi ett stort ansvar för alla de projekt vi arbetar med och är med dig som ett stöd genom hela processen. Här är de olika tjänster vi kan erbjuda inom olika områden inom arkitektur:

Arkitektur - steg för steg

• Koncept • Ombyggnad • Nybyggnad • Vårdplaner • Restaurering • Lokalprogram • Förfrågningshandlingar • Planlösning • Effektivisering • Hyresgästanpassningar • Bygglovshandlingar • Hanterande av myndighetskrav

Inredningsarkitektur - steg för steg

• Koncept • Analys av behov • Lokalprogram • Färgsättning • Planer för möblering • Upphandlingar • Inköp • Rekvisita • Akustiska lösningar • Inredning (specialritad) • Hanterande av myndighetskrav • Ergonomi

Ljusdesign - steg för steg

• Behovsanalys • Ljuskoncept • Ljusutredningar • Ritningsunderlag till el-projektör eller elektriker • Upplysning • Hanterande av myndighetskrav • Belysningsplan med produktspecifikation • Provljussättningar • Specialarmaturer

Arkitekt för skolor och förskolor

Att rita och bygga om offentliga lokaler som skolor och förskolor är bland specialiteterna för våra arkitekter. Vi har sedan vi startade byrån genomfört många lyckade projekt inom detta område. Det handlar om våra barn, och skolan är deras arbetsmiljö.

Många skolor som byggdes under de så kallade rekordåren på 60- och 70-talen har slitits av tidens tand och har stora renoveringsbehov. Detta är inget enkelt jobb för en arkitekt, men det kan vara mödan värt. Delvis av ekonomiska skäl men också att det kan vara dyrt och besvärligt att placera barnen i tillfälliga lokaler.

Nya ytor där barnen kan trivas

Vi är just nu med och bygger om flera gamla skolor med så kallad etappindelning. Detta innebär att lärare och elever under arbetet får minska sin yta medan vi bygger om och fräschar upp skolan, rum för rum. Med hjälp av ljussättning, bättre akustik med mera kan vi få skolan att bi som ny igen.

Du får hjälp att förverkliga ditt projekt

Här får du hjälp av allt från mindre ombyggnationer, tillbyggnad på befintliga fastigheter eller kompletta nybyggnationer.

Jag tar fram skisser och detaljerade ritningar och ser till att allt arbete utförs med behörighet enligt branschens alla regler. På det sättet kan du som beställare kan lita på att planen i det nya bygget håller högsta tänkbara kvalitet både när det handlar om teknik som estetik. Jag har alltid dig som kund – och de personer som ska leva och verka i de lokaler som vi ritar – i fokus.

Välkommen att höra av dig om du är i behov av en arkitekt i Stockholm för ett byggprojekt!

Nytänkande och erfarna arkitekter