Arkitekt

Sveriges arkitektbyrå

Blogg

Vad gör en inredningsarkitekt?

Arkitekt är en yrkestitel som täcker in många områden. I Sverige är yrket uppdelat i fyra huvudinriktningar: inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, fysisk planeringsarkitekt, husarkitekt.

Här ska vi berätta mer om vad vi kan erbjuda i en av arkitektyrkets huvudinriktningar, inredningsarkitektur.

En inredningsarkitekt har ett huvuduppdrag: att skapa så bra interiöra miljöer som möjligt för användarna. Disciplinen arbetar i en mindre skala än de andra inriktningarna och står på en konstnärlig och estetisk grund.

Breda kunskaper ett krav

En arkitekt med inriktning på inredning arbetar med allt som finns inne i ett rum. Väggar, dörrar, fönster, öppna ytor, färger och texturer, ljus, möbler och inredning. Våra kreativa inredningsarkitekter använder alla dessa element för att utveckla en fungerande, säker och tilltalande miljö för de som dagligen vistas i det aktuella rummet.

Som inredningsarkitekt arbetar vi med såväl ny- som ombyggnationer och alla typer av byggnader där människor bor, arbetar eller studerar. Hotell, arbetsplatser, skolor, bostäder och restauranger är bara några exempel på sådana lokaler.

Samarbetar med andra yrkesgrupper

För att vara en bra arkitekt inom detta område krävs kunskaper inom en rad olika områden: arkitektur, produktdesign, dekoration, färglära med mera. Dessutom måste man i yrket anpassa sig till, och därför ha förståelse för planritningar, tekniska installationer och byggnadsregler.

En inredningsarkitekt arbetar kort sagt med att utföra det inre utseendet på en byggnad, ofta i samarbete med byggnadsingenjörer.

Vi har genomfört en rad lyckade projekt inom inredningsarkitektur. Välkommen att kontakta oss för referenser.

Vi skapar funktionella miljöer att leva och arbeta i